12
MAR
2012

Milan Oresky

Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Katedra marketingu

Tel: +421 26729 1559
Email: milan.oresky@euba.sk