12
MAR
2012

Katarina Chomova

Ing. Katarína Chomová, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Katedra marketingu.

E-mail: katarina.chomova@euba.sk