Marketingové aplikácie

Course IDCourse NameInstructorRoom NumberTime
04Marketingové aplikácieMilan Oreský a kolektívD 111Štvrtok 9,15 - 10,45 hod.

Marketingové aplikácie, letný semester ak. rok 2019/20 – témy prednášok / sylabus.

Prednášky budú pre všetky krúžky vo štvrtok o 9,15 – 10,45 v miestnosti D 111.

AKTUÁLNY OZNAM

Vážené študentky a študenti, vzhľadom na aktuálnu situáciu – prerušenie prezenčnej formy štúdia, prechádzame na samoštúdium. Pokračujte v témach podľa harmonogramu prednášok. Odporúčame nasledujúce dni využiť na vypracovanie zadaní, ktoré ste si vybrali. Konzultujúcich pedagógov kontaktujte elektronickou poštou. K dispozícii máte i niektoré prednášky.

Dôležité poznámky
 Termín prednáškyTémaPrednášajúcii pedagóg
1.13. 2. 2020Úvodná prednáška + Priemyselný marketing - stiahni prednáškudoc. Ing. M. Oreský, PhD.
2.20. 2. 2020Marketing podnikov pôsobiacich v sieťových odvetviach - stiahni prednáškudoc. Ing. M. Oreský, PhD.
3.27. 2. 2020Marketing energeticky úsporných produktov a projektov, ekologický marketing - stiahni prednáškuIng. J. Orgonáš, PhD.
4.5. 3. 2020Marketing v stavebníctve a na trhu nehnuteľnostÍIng. L. Folvarčíková, PhD.
5.12. 3. 2020Marketing v agropotravinárstve Ing. Z. Francová, PhD.
6.19. 3. 2020Marketing vo farmácii - stiahni prednáškudoc. Ing. M. Oreský, PhD.
7.26. 3. 2020Marketing finančných produktovIng. M. Hasprová, PhD.
8.2. 4. 2020Marketing športuIng. M. Hasprová, PhD.
9.16. 4. 2020Marketing v neziskových organizáciách - stiahni prednáškuIng. K. Chomová, PhD.
10.23. 4. 2020Marketing kultúry a umenia Ing. M. Loydlová, PhD.
11.30. 4. 2020Marketing orientovaný na seniorovdoc. Ing. M. Matušovičová, PhD.
12.7. 5. 2020zápočtový týždeň, predtermín

V prípade, ak z rôznych dôvodov nastanú niektoré zmeny v postupnosti prednášok a seminárov, budú študenti informovaní o zmenách na prednáškach alebo osobitným oznamom cez túto stránku.

Vypísané zadania seminárnych prác – platí pre všetky krúžky.

Spracovanie seminárnych prác podľa zvolených/priradených zadaní je vyžadované v rozsahu 8 – 10 strán, so základnou štruktúrou:

  • titulná strana,

  • úvod do problematiky,

  • súčasné trendy,

  • aplikačné postupy a riešenia.

Pri niektorých úlohách sú pripojené osobitné usmernenia učiteľa, ktorý vypísal príslušné zadanie.  Vybranú tému treba konzultovať priamo s učiteľom, ktorý prislušnú kapitolu bude prednášať a viesť semináre v jednotlivých krúžkoch.

Zadania pre externých študentov – letný semester 2020