INTERNETOVÁ STRÁNKA ZAMERANÁ  NA KOMUNIKÁCIU V OBLASTI VZDELÁVANIA, VÝSKUMU A NA OSOBNÉ AKTIVITY

PERSONAL COMMUNICATION CHANNEL FOR EDUCATIONAL, RESEARCH AND NON-PUBLIC ACTIVITIES

Kontaktné informácie / Contact information

  • doc. Ing. Milan ORESKÝ, Ph.D. Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Katedra marketingu, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava / University of Economics in Bratislava, Faculty of Commerce, Marketing Department, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovak Republic Phone: +421 2 6729 1558 Mobile: +421 905 753 380 E-mail: milan.oresky@euba.sk

 

VZDELÁVANIE – PREDNÁŠKY, SEMINÁRE / LECTURES AND SEMINARS / ERASMUS