Marketingové aplikácie

Course IDCourse NameInstructorRoom NumberTime
08Marketingové aplikácieMilan Oreský a kolektívD 111Štvrtok 9,15 - 10,45 hod.

Marketingové aplikácie, letný semester ak. rok 2018/19 – témy prednášok / sylabus.

Prednášky budú pre všetky krúžky vo štvrtok o 9,15 – 10,45 v miestnosti D 111.

  Termín prednášky Téma Prednášajúci/konzultujúci pedagóg
1. 14. 2. 2019 Úvodná prednáška + Priemyselný marketing
– stiahni prednášku
doc. Ing. M. Oreský, PhD.
2. 21. 2. 2019 Marketing podnikov pôsobiacich v sieťových odvetviach – stiahni prednášku doc. Ing. M. Oreský, PhD.
3. 28. 2. 2019 Marketing energeticky úsporných produktov a projektov Ing. J. Orgonáš, PhD.
4. 7. 3. 2019 Marketing v agropotravinárstve Ing. Z. Francová, PhD.
5. 14. 3. 2019 Marketing v stavebníctve a na trhu nehnuteľností Ing. L. Folvarčíková, PhD.
6. 21. 3. 2019 Marketing vo farmácii – stiahni prednášku doc. Ing. M. Oreský, PhD.
7. 28. 3. 2019 Marketing kultúry a umenia Ing. M. Loydlová, PhD.
8. 4. 4. 2019 Marketing v neziskových organizáciách Ing. K. Chomová, PhD.
9. 11. 4. 2019 Ekologický marketing Ing. J. Orgonáš, PhD.
Vzhľadom k tomu, že v dňoch 18. 4. a 23. 4. 2019 bude pre študentov udelené rektorské a dekanské voľno, výučba je upravená takto:
10. 25. 4. 2019 Marketing orientovaný na seniorov doc. Ing. M. Matušovičová, PhD.
11. 2. 5. 2019 Marketing finančných produktov Ing. M. Hasprová, PhD.
12. 9. 5. 2019 – zápočtový týždeň Marketing vzdelávania Ing. M. Hasprová, PhD.
Kapitoly v učebnici: MARKETING A SOCIÁLNE MÉDIÁ + MARKETING ŠPORTU sú súčasťou sylabu predmetu (samoštúdium).

Dôležité poznámky

V prípade, ak z rôznych dôvodov nastanú niektoré zmeny v postupnosti prednášok a seminárov, budú študenti informovaní o zmenách na prednáškach alebo osobitným oznamom cez túto stránku.

Vypísané zadania seminárnych prác – platí pre všetky krúžky.

Spracovanie seminárnych prác podľa zvolených/priradených zadaní je vyžadované v rozsahu 8 – 10 strán, so základnou štruktúrou:

  • titulná strana,

  • úvod do problematiky,

  • súčasné trendy,

  • aplikačné postupy a riešenia.

Pri niektorých úlohách sú pripojené osobitné usmernenia učiteľa, ktorý vypísal príslušné zadanie.  Vybranú tému treba konzultovať priamo s učiteľom, ktorý prislušnú kapitolu bude prednášať a viesť semináre v jednotlivých krúžkoch.

Zadania pre externých študentov – letný semester 2019 (stiahni súbor).