INTERNETOVÁ STRÁNKA ZAMERANÁ  NA KOMUNIKÁCIU V OBLASTI VZDELÁVANIA, VÝSKUMU A NA OSOBNÉ AKTIVITY

PERSONAL COMMUNICATION CHANNEL FOR EDUCATIONAL, RESEARCH AND NON-PUBLIC ACTIVITIES 

Kontaktné informácie/Contact information:
doc. Ing. Milan ORESKÝ, Ph.D.
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Katedra marketingu, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
University of Economics in Bratislava, Faculty of Commerce, Marketing Department, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovak Republic
Phone: +421 2 6729 1559
Mobile: +421 905 753 380 
E-mail: milan.oresky@euba.sk

VZDELÁVANIE – PREDNÁŠKY, SEMINÁRE / LECTURES AND SEMINARS / ERASMUS